Vänd på tid­ning­en för att hit­ta rätt svar:

Kryss & Quiz - - SPORTFRÅGAN -

Ro­meo. Al­fa – A 12) Porsche. – C 11) 1994.). år Prix Grand Ma­ri­nos San av star­ten ef­ter strax in­träf­fa­de som olyc­ka en i om­kom Sen­na 1991. och 1990 1988, VM vann Sen­na( Tre –B 10) Djung­el­trum­man. –C 9) Mon­za. –C 8) Fin­land. –A 7) And­ret­ti. Ma­ri­oS­te­wart/ Jac­kie –D 6) Re­nault.).Al­pi­ne- en i kart­lä­sa­re som Sto­ne Da­vid brit­ten med 1971 skräll­vann På­ven”(” An­ders­son På­ven”” Ove –A 5) Ros­berg. Ke­ke –C 4) Ro­meo. Al­fa –A 3) 1999.). fy­ra Samt­li­ga kar­riär. sin un­der loppGP- fy­ra ba­ra vann Ir­vi­ne John ( 1999 –A 2) Fin­land. Egent­li­ga –B 1) SVAREN: RÄTTA DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.