Sport­frå­gan

Kryss & Quiz - - SPORTFRÅGAN - Kon­struk­tör: Las­se Sand­lin

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SAND­LIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Den­na vec­ka, när det VM-cyklas i Ber­gen i vårt väst­ra grann­land 16–24 sep­tem­ber, är te­mat: CYKELSPORT. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.