Barn­krys­set

Kryss & Quiz - - BARNKRYSSET -

Svå­rig­hets­grad: Hej, al­la barn! Väl­kom­na att pro­va på att lö­sa korsord. Vill du kol­la så att du lös­te rätt, så hit­tar du lös­ning­en på si­dan 35. När du bli­vit rik­tigt duk­tig kan du för­sö­ka lö­sa Lil­la lät­ta ne­dan.

Sa­ga­kvarn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.