GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ken ame­ri­kansk del­stat grän­sar till New Mex­i­co, Okla­ho­ma, Ar­kan­sas och Lou­i­si­a­na?

Vad he­ter Stor­bri­tan­ni­ens längs­ta flod?

Vil­ka två län har var­de­ra två stä­der bland Sve­ri­ges tio störs­ta?

Vad he­ter Eu­ro­pas högs­ta ak­ti­va vul­kan?

Vil­ket land till­hör ögrup­pen Pe­sca­do­rer­na?

Vil­ken väst­gö­tas­tad är känd för sitt Som­mar­land?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.