KULTUR

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ken mu­sik­grupp fron­ta­des av Mart­ha Re­e­ves 1963–1972?

Vad he­ter du­on som sjung­er Mo­re Than You Know?

I vil­ken be­römd ro­man är kap­ten Ahab den cen­tra­la ge­stal­ten?

Vem skrev barn­böc­ker­na Troll­vin­ter och Sent i no­vem­ber?

Vad he­ter Ru­ben Öst­lunds se­nas­te film?

Vem spe­lar den kvinn­li­ga hu­vud­rol­len i fil­men Kär­leks­fe­ber från 1990?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.