Sö­kord

Svå­rig­hets­grad:

Kryss & Quiz - - SÖKORD - Kon­struk­tör: An­ders Bengts­son Il­lust­ra­tion: Big­stock

1:a pris: 6 vär­de­chec­kar 2:a–3:e pris: 3 vär­de­chec­kar Or­den som finns i lis­tan hit­tar du även i bok­stavs­flä­tan ne­dan. De kan fö­re­kom­ma lod­rätt, vågrätt, bak­läng­es el­ler di­a­go­nalt. De bok­stä­ver som blir över bil­dar en sif­fer­kom­bi­na­tion, läs­ta upp­i­från och ner, som du tävlar med.

AUSTRA­LI­EN

ANZAC APEC ATOLLER COOK CROWE DARWIN DIDJERIDU GRAN­NAR GUVERNÖRER JULÖN KOLONISERING KÄNGURU LAGUNER MYRPIGGSVIN NATURPROGRAM NEWCAST­LE NÄBBDJUR OECD ORKANER OUTBACK PALMER PERTH QANTAS REGN­SKOG RESERVAT RUGBY SEMESTERORT SPINDLAR TU­RISM ULURU UPPTÄCKTSRESANDE URBEFOLKNING UTOMHUSAKTIVITETER YTT­RAN­DE­FRI­HET

Bil­den ger ett ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.