BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ka för­namn har den se­nast föd­de svens­ke prin­sen?

I vil­ken re­li­gi­on finns en rikt­ning som he­ter thera­va­da?

Från vil­ket djur kom­mer mjöl­ken till os­ten pe­co­ri­no?

Vad kal­las en per­son som in­te tror på nå­gon gud?

Vil­ket par­ti står bakom Kom­bi­lot­te­ri­et?

Vad het­te den sto­ra stor­men som i slu­tet av au­gusti i år drab­ba­de söd­ra USA?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.