GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

I vil­ket land lig­ger Salz­burg?

Till vil­ket land­skap grän­sar Me­del­pad i nord­ost?

Vad he­ter Eng­lands näst störs­ta stad?

I vil­ken ame­ri­kansk del­stat är Salt La­ke Ci­ty hu­vud­stad?

Det finns pla­ner på att byg­ga en fly­tan­de park i Munk­sjön. Vid vil­ken stad lig­ger sjön?

I vil­ket asi­a­tiskt land hand­lar man i va­lu­tan ky­at?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.