Sport­frå­gan

Kryss & Quiz - - SPORTFRÅGAN -

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SANDLIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Den­na vec­ka, när svens­ka fot­bolls­lands­la­get i mor­gon VM-kva­lar mot Ne­der­län­der­na i Ams­ter­dam, är te­mat: SPORT I NE­DER­LÄN­DER­NA. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.