BLANDAT

Kryss & Quiz - - VECKANS THÖRNQUIZ -

Vad heter Mo­de­ra­ter­nas nye par­ti­le­da­re?

I vil­ken tv-se­rie görs be­rät­tar­rös­ten av Kris­ten Bell?

Vad be­ty­der or­det ”av­pol­let­te­ra”?

Vad är det svens­ka nam­net på det stjärn­tec­ken som på la­tin heter Li­b­ra?

Vad står bok­stä­ver­na HBO för i nam­net på tv-bo­la­get?

Vil­ket hel­gon bar en­ligt le­gen­den Je­sus, och med ho­nom värl­dens al­la syn­der, över en flod?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.