GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ket land till­hör ögrup­pen Sval­bard?

I vil­ket land­skap lig­ger or­ten Älv­kar­le­by?

I vil­ken spansk re­gi­on är Vi­to­ria hu­vud­stad?

Vil­ket land grän­sar en­dast till Gu­i­nea och Li­be­ria?

För vil­ket slags forn­läm­ning­ar är bo­hus­läns­ka Tors­bo känt?

Vad he­ter sjön som med ett djup på 1642 me­ter är värl­dens dju­pas­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.