SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Fornud­den vann SM 1994 och 1997 – i vil­ken id­rott? I vil­ken al­pin gren har Fri­da Hans­dot­ter fem VM-me­dal­jer? Vil­ka två land­skap är de en­da som har var­de­ra två klub­bar i SHL, her­rar­nas högs­ta ishoc­key­se­rie? Vem var den förs­ta kvin­nan att vin­na Bragd­gul­det? Två per­so­ner med sam­ma namn har bå­da fått Bragd­gul­det – vil­ket är nam­net? Sal­ly Pe­ar­son från Austra­li­en vann guld i VM i fri­id­rott i som­ras – i vil­ken gren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.