Klu­ri­ga korsor­det

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET - Kon­struk­tör: Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT

5. Le­rig kamp 7. Ga­ran­te­ra­de med för 10. Konst­ra 11. Ses med knap­par 12. Be­va­ka 15. Såg kanske rött 19. På bok men in­te tid­ning 20. Äp­pel­trä­det 23. Klo­a­ker 24. Är fin som­mar­dag 26. Agent 27. Bam­ses Ru­ne 32. Vi­sar re­sul­tat 33. Me­nings­ut­byte 34. Stag­ne­ra­de 37. Smas­kar i sig 39. Ka­lori­bomb till kaf­fet 40. Ren­het 41. Tio år 44. Fick he­ta stjär­nor? 45. Pass 47. Blom­mar på hös­ten 49. Kan bank ge 50. Kal­last 52. De får det att blå­sa 53. Har sö­van­de jobb

LODRÄTT

1. Prakt­rum 2. Fint från kal­var 3. Kan smäl­ta 4. Av­sik­ter 5. Åt­bör­der­na 6. Ord­nings­tal 8. Ja­pan­stad 9. Åk­te fort­kö­ra­re? 13. Upp­ta som eget barn 14. Brunal­ger 16. In­le­der skep­tisk 17. Vem som helst? 18. Er­sät­ter 21. Fö­re­byg­gan­de 22. Mak­ligt 25. Ex­a­men vid ti­di­ga­re skol­form 28. Gå ned 29. An­ting­en 30. Mot­stånds­form 31. La­bi­la 35. Ogil­lar skarpt 36. Vi­sar de­tal­jer 38. Atel­jé 39. Ki­ne­sis­ka 40. Nils­son-ti­tel 41. Ill­gär­ning 42. Säd­skal 43. Är of­ta kort 45. Är of­ta en drift 46. Blir fjä­ri­lar 48. Nö­ter 50. Od­la 51. Hel­gon i Ita­li­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.