GODUKO

Kryss - - GODUKO -

SÅ HÄR GÖR DU: Goduko fun­ge­rar på sam­ma sätt som Su­do­ku. Fyll i de tom­ma ru­tor­na så att al­la nio bok­stä­ver finns med i var­je vågrät och lod­rät rad, samt i var­je mar­ke­rad lå­da med nio ru­tor. När upp­gif­ten är löst bil­das ett ord i det fär­ga­de fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.