Fu­to­s­hi­ki

Kryss - - FUTOSHIKI -

SÅ HÄR GÖR DU: Var­je rad och ko­lumn ska in­ne­hål­la siff­ror­na 1- 7. De tec­ken som finns ut­pla­ce­ra­de ang­er om siff­ran bred­vid, ovan­för el­ler un­der ska va­ra stör­re el­ler mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.