SLENDERMAN­SHOPPING

Kvinnor som mördar - - Morgan Geyser & Anissa Weier -

GEY­SER OCH WEI­ER SKREV EN LISTA MED FÖRNÖDENHE­TER SOM DE TROD­DE ATT DE BE­HÖV­DE PÅ SITT ”UPP­DRAG” – ETT BE­VIS PÅ HUR BARNSLIG DEN­NA LIVS­FAR­LI­GA FANTASI VAR.

OVAN TILL HÖ­GER: Do­ma­re Bo­h­ren sa att ”in­te ens de bäs­ta an­sträng­ning­ar att lå­sa in nå­gon ut­an­för en sä­ker an­stalt fun­ge­rar all­tid”. Han ne­ka­de där­för flic­kor­nas be­gä­ran om hu­sar­rest. NEDAN TILL HÖ­GER: Flic­kor­nas ad­vo­ka­ter Ant­ho­ny Cot­ton (sit­tan­de)...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.