KIKA IN HOS DO­ROT­HEA

Kvinnor som mördar - - Dorothea Puente -

Sacra­men­to har tjä­nat en för­mö­gen­het på sin gräs­li­ga histo­ria och in­klu­de­rar fas­tig­he­ten un­der en lo­kal sight­see­ing­tur. Gäs­ter häl­sas väl­kom­na av ing­en mind­re än mördar-ma­da­men själv, Do­rot­hea Pu­en­te – en man­ne­käng med pe­ruk, glas­ö­gon och smak­full kappa pre­cis som rik­ti­ga da­men. Hen­nes ti­di­ga­re bo­stad var ett fynd till pri­set av 215 000 dol­lar när Bar­ba­ra Hol­mes köp­te hu­set på en of­fent­lig auk­tion. Hu­set har nu en trev­lig sol­ter­rass, nya trap­por på fram­si­dan, nya köksar­tik­lar, ett duschdra­pe­ri med po­listejp och en skylt som på­min­ner in­kräk­ta­re om att de ris­ke­rar att bli be­grav­da i den gam­la träd­går­den, pre­cis som Do­rot­he­as of­fer. Det finns till och med en fli­nan­de de­mon­sta­ty för vik­ti­ga Instagram-bil­der.

HI­STO­RIS­KA SKRÄCKRUND­TURER FÖR AL­LA GO­DA MED­BOR­GA­RE (OCH TURISTER).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.