PRO­FES­SOR G. NEIL MARTIN

Kvinnor som mördar - - Sarah Williams & Katrina ”kitt” Walsh -

Pro­fes­sor G. Neil Martin har skri­vit över 13 böc­ker om psy­ko­lo­gi, in­klu­si­ve bäst­säl­ja­ren Psycho­lo­gy, and Hu­man Neu­ropsycho­lo­gy. Han är chef för psy­ko­lo­gi­av­del­ning­en på Re­gents Uni­ver­si­ty Lon­don, där han fö­re­lä­ser om kri­mi­nalpsy­ko­lo­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.