Kvin­nor som MORDAR

Kvinnor som mördar - - Kvinnorna På Holloway -

Gil­lar du mord och myste­ri­er? Blir du fa­sci­ne­rad av brotts­plats­un­der­sök­ning­ar och rät­te­gång­ar? Vill du ve­ta

mer om kvinnliga mör­da­re? Här är boken för dig.

Här får du lä­ra kän­na de värs­ta kvinnliga kri­mi­nel­la och vad som dri­ver dem till att be­gå mord. Man­li­ga mör­da­re syns of­ta i me­di­er­na, men mor­dis­ka kvin­nor är mer säll­syn­ta i dag­li­ga ny­he­ter. De kan va­ra ra­san­de av av­und­sju­ka, ha ett för­vrängt hämnd­be­gär, är­ra­de av upp­le­vel­ser från barn­do­men el­ler på jakt ef­ter peng­ar och

berömmelse.

Kvin­nor som mördar finns näm­li­gen in­te ba­ra i dec­ka­re. Här är verk­li­ga be­rät­tel­ser om kvin­nor som styc­kar och ko­kar si­na of­fer, grä­ver ner dem i träd­går­den el­ler dö­dar si­na klass­kom­pi­sar ba­ra för att det är mån­dag. Låt in­te de­ras sö­ta le­en­den be­dra, des­sa gam­la gum­mor, vack­ra eskort­flic­kor och om­tänk­sam­ma möd­rar döl­jer en mörk

och fruktansvä­rd sida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.