BOATENG WIJNALDUM

Lagbibel - - Niva -

Det finns myc­ket att be­rät­ta om hol­län­da­ren Ge­or­gi­nio Wijnaldum, den of­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren som in­för sä­song­en vär­va­des från Newcast­le.

Här ett par sa­ker: Som ung var han helt oin­tres­se­rad av fotboll och vil­le i stäl­let bli an­ting­en gym­nast el­ler ak­ro­bat.

Han har en halv­bror, Ra­jiv van La Par­ra, som spe­lar för Hud­ders­fi­eld i Cham­pi­ons­hip.

Mer: Wijnaldum het­te från bör­jan Boateng i ef­ter­namn, men när för­äld­rar­na gick skil­da vägar val­de han att bry­ta kon­tak­ten med sin far och ta sin mors ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.