BÄST – MOT TOPP­LA­GEN

Lagbibel - - Niva -

Li­ver­pool har hal­kat ef­ter nå­got i hu­vud­ta­bel­len, men le­der den in­ter­na li­gan mot de and­ra topp sex-la­gen över­läg­set.

Ef­ter drygt hal­va sä­song­en har de mött Man­ches­ter Uni­ted hemma och bor­ta, och de övri­ga la­gen i ett mö­te, och är fort­fa­ran­de obe­seg­ra­de. Tre seg­rar och tre oav­gjor­da ger Li­ver­pool ett po­äng­snitt på två per match, en halv po­äng mer än tvåan Chel­sea.

Än stör­re an­led­ning till hopp för Li­ver­poolfan­sen blir det när man grans­kar vå­rens spelsche­ma, där de ska mö­ta:

Chel­sea: 31 januari, 21.00 (h). Tot­ten­ham: 4 feb­ru­a­ri, 18.30 (h). Ar­se­nal: 4 mars, 16.00 (h).

Man­ches­ter Ci­ty: 18 mars, 16.00 (b).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.