1 229

MI­NU­TER FÖR FÖRS­TA MÅ­LET

Lagbibel - - Niva -

Pe­ter Crouch är den an­fal­la­re som be­hövt längst tid för att gö­ra sitt förs­ta mål. 1 229 mi­nu­ter/18 mat­cher. Då slog han på stort och gjor­de två på 23 mi­nu­ter i li­ga­mö­tet med Wi­gan.

Det är dock långt ifrån mål­tor­kan Ep­h­raim Long­worth upp­lev­de. Han hann gö­ra 370 mat­cher un­der 18 år ut­an att nä­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.