TUN­NA RÖ­DA LIN­JEN

Lagbibel - - Niva -

Steven Ger­rard är, i viss kon­kur­rens med Ken­ny Dal­glish, klub­bens störs­te spe­la­re ge­nom ti­der­na. Men det ute­slu­ter in­te att Ste­vie G sit­ter på ett re­kord som han nog in­te är spe­ci­ellt stolt över. Han är den mest ut­vi­sa­de spe­la­ren i klub­bens histo­ria. Vid in­te mind­re än sju till­fäl­len tving­a­des Ger­rard sy­na det rö­da kor­tet un­der sin LFC-kar­riär. Sex gång­er hän­de det i PL.

En svensk finns för öv­rigt med på den här mind­re smick­ran­de lis­tan. Glenn Hysén åk­te av pla­nen två gång­er un­der sin tid i LFC.

Flest rö­da kort i Pre­mi­er Le­a­gues histo­ria?

Ri­chard Dun­ne, Dun­can Fergu­son och Patrick Vi­ei­ra, som samt­li­ga blev ut­vi­sa­de åt­ta gång­er.

Käl­lor: SVENS­KA FANS Fo­to: KAI REHN, BILDBYRÅN, GETTY IMAGES, PRESSENS BILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.