PAIS­LEY ÄR EN RIK­TIG VIN­NA­RE

Lagbibel - - Niva -

Högst vinst­pro­cent av al­la ma­na­gers i klub­ben? Det be­ror på li­te hur man räk­nar.

Ken­ny Dal­glish ha­de drygt 60 pro­cent un­der sin förs­ta sväng i klub­ben, men när han sen åter­kom sjönk vinst­pro­cen­ten till knappt 48.

Så vi sä­ger väl att det är Bob Pais­ley, verk­sam i klub­ben 1975–83. Pais­ley ha­de en vinst­pro­cent på drygt 57. Un­der Pais­ley tog LFC sex li­ga­tit­lar, tre Eu­ro­pacup­tit­lar och en Ue­facup

ti­tel.Ett skap­ligt fa­cit, minst sagt.

Där rök mitt re­kord...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.