DE­RAS MÅL: ATT BLI ANFIELDS NYA HJÄL­TAR

Lagbibel - - Niva -

Vem är LFC:s näs­te stor­spe­la­re? Saj­ten This is An­fi­eld har listat sex ta­lang­er i klub­ben som an­ses va­ra li­te utö­ver det van­li­ga. Här är de:

Trent Alexander-Ar­nold, 18: Kre­a­tiv box-till-box­mitt­fäl­ta­re som även tes­tats som hö­ger­back.

Ca­me­ron Bran­na­gan, 20: Tek­niskt skick­lig cen­tral mitt­fäl­ta­re som är kap­ten i U21-la­get.

Pedro Chi­ri­vel­la, 18: Boll­trygg och spel­skick­lig span­jor som lik­nats vid Bar­ce­lo­nas Ser­gio Bus­quets.

Adam Phillips, 18: Fy­siskt stark in­ner­mitt­fäl­ta­re med ett ex­cel­lent pass­nings­spel. Jodå, han kal­las ”den nye Steven Ger­rard.”

Har­ry Wil­son, 19: På lån i Crewe. Spek­ta­ku­lär spe­la­re som kan an­vän­das bå­de som tia och på bå­da kan­ter­na.

Sheyi Ojo, 18: Den spe­la­re i aka­de­min som har kom­mit längst i sin fy­sis­ka ut­veck­ling. Kan an­vän­das på samt­li­ga fy­ra of­fen­si­va po­si­tio­ner. Stark och spee­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.