...MEN HAN MISS­LYC­KA­DES

Lagbibel - - Niva -

Jero­me Sin­clair är den yngs­te spe­la­ren som re­pre­sen­te­rat LFC i a-lags­sam­man­hang. Sin­clair var en­dast 16 år och sex da­gar när han 26 sep­tem­ber 2012 fick chan­sen mot West Bromwich i tred­je om­gång­en av li­gacu­pen. Sin­clair kom in i 81:a mi­nu­ten i en match som Li­ver­pool vann med 2–1.

Sin­clair fick sen in­te den ut­veck­ling man hop­pa­des på ut­an gjor­de en­dast yt­ter­li­ga­re fem mat­cher i a-lags­trö­jan. I som­ras läm­na­de Sin­clair LFC som Bos­man för Wat­ford.

Sin­clair.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.