EN SÄ­SONG & TIO OLI­KA KAPTENER

Lagbibel - - Niva -

Fjol­års­sä­song­en var unik i ett av­se­en­de. In­te mind­re än tio spe­la­re fick bä­ra lag­kap­tens­bin­deln, och det är re­kord i klub­bens histo­ria.

De tio:

1. James Mil­ner ........ 24 mat­cher 2. Jor­dan Hen­der­son ............. 23 3. Lucas Lei­va ......................... 8 4. Ko­lo Touré ........................... 2 5. Joe Al­len ............................. 1 6. Christi­an Ben­te­ke ................. 1 7. José En­ri­que ........................ 1 8. Joe Fla­na­gan ....................... 1 9. Ma­ma­dou Sak­ho ................. 1 10. Martin Skrtel ..................... 1

Sä­song­en dess­förin­nan, 2014/15, fick ba­ra fy­ra spe­la­re för­tro­en­det att va­ra lag­kap­ten.

Då var å and­ra si­dan Steven Ger­rard kvar i klub­ben. Han var kap­ten vid 36 till­fäl­len den sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.