SE­NAS­TE TRANSFERN: 53 ÅR SE­DAN

Lagbibel - - Niva -

Ri­va­li­te­ten mel­lan Li­ver­pool och Man­ches­ter Uni­ted kan be­skri­vas på många sätt.

Här är ett:

Phil Chis­nall är den se­nas­te spe­la­ren som gått di­rekt från den ena klub­ben till det and­ra.

Året? 1964. Då läm­na­de Chis­nall Uni­ted för Li­ver­pool.

Sen dess in­te en över­gång.

2007 la­de LFC ett bud på ar­gen­tins­ke väns­ter­bac­ken Gabri­el He­in­ze, men Uni­ted väg­ra­de att säl­ja. I stäl­let fick He­in­ze vac­kert gå till Re­al Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.