John WARK

Lagbibel - - Niva -

Född: 1957-08-04. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: Fy­ra (1984—1988).

De­but­match: 31 mars 1984, Wat­ford (b) 2—0.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 11.

An­tal mat­cher/mål: 108/42.

Li­ga­tit­lar: Två (1984, 1986). EC-tit­lar: Inga.

Vi­ka­ri­e­ra­de ibland som an­falls­spets, men var fram­för allt en sit­tan­de mitt­fäl­ta­re med djupled­slöp­ning­ar in i mot­stån­dar­nas straff­om­rå­de som spe­ci­a­li­tet. Dess­utom en myc­ket vass av­slu­ta­re. Kom från Ipswich där han blev ut­nämnd till årets fot­bolls­spe­la­re i Eng­land 1981 och åter­vän­de sen till Ipswich på grund av hem­läng­tan. Job­bar alltjämt för Ipswich Town och gav 2009 ut själv­bi­o­gra­fin ”Wark on”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.