Wil­lie STEVENSON

Lagbibel - - Niva -

Född: 1939-10-26. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: Fem (1962—1967).

De­but­match: 3 no­vem­ber 1962, Burn­ley (h) 1—2.

Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 6.

An­tal mat­cher/mål: 241/18.

Li­ga­tit­lar: Två (1964, 1966). EC-tit­lar: Inga.

Spel­ och pass­nings­skick­lig mitt­fäl­ta­re som låg bakom Li­ver­pools förs­ta ti­tel i FA­cu­pen. I se­mi­fi­na­len mot Chel­sea till­döm­des man en straff, men ef­tersom Li­ver­pool mis­sat si­na sex se­nas­te för­sök från straff­punk­ten vå­ga­de ing­en kli­va fram. För­u­tom Wil­lie Stevenson, som ald­rig ha­de sla­git en straff i he­la sitt liv. Han sat­te den, och man vann sen också fi­na­len mot Leeds. Ef­ter att Li­ver­pool för­lo­rat fi­na­len i Cup­vin­nar­cu­pen mot Dort­mund på hans ”hem­ma­plan” i Glas­gow var han så van­sin­nig att han vräk­te iväg me­dal­jen i om­kläd­nings­rum­met. Ige­nom en glasru­ta, och ut på par­ke­ring­en ut­an­för. Han hit­ta­de den ald­rig igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.