Jür­gen KLOPP

Lagbibel - - Niva -

Född: 1967-06-16. Land: Tyskland.

An­tal år i klub­ben: Två (2015—).

De­but­match: 17 ok­to­ber 2015, Tot­ten­ham (b)

0—0.

Po­si­tion: Manager.

An­tal mat­cher: 79.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Man­nen med ener­gin och le­en­det som bör­jat ta Li­ver­pool till­ba­ka till den ab­so­lu­ta top­pen. Un­der sin förs­ta sä­song i klub­ben tog han la­get till fi­nal i bå­de Eu­ro­pa League och li­gacu­pen, men vän­tar än­nu på sin förs­ta ti­tel. Som spe­la­re var han först an­fal­la­re och se­na­re för­sva­ra­re i Mainz 05. Som trä­na­re tog han upp sam­ma klubb i Bundesliga, där de ald­rig ti­di­ga­re ha­de spe­lat. Har se­na­re haft sto­ra fram­gång­ar med Bo­rus­sia Dort­mund, och är re­dan omått­ligt po­pu­lär på An­fi­eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.