Neil RUDDOCK

Lagbibel - - Niva -

Född: 1968-05-09. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Sex (1993—1998).

De­but­match: 14 au­gusti 1993, Shef­fi­eld Wed­nes­day (h) 2–0.

Po­si­tion: In­ner­back. Tröj­num­mer: 14.

An­tal mat­cher/mål: 152/12.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

På se­mes­ter i Spa­ni­en när Sam­my Lee ring­de upp ho­nom och frå­ga­de om han vil­le spe­la för LFC. Ha­de vid till­fäl­let an­bud från Chel­sea, Not­ting­ham, Newcast­le, Black­burn och Cel­tic, men val­de LFC för att han vil­le spe­la in­för ”The Kop”. Hår­ding som ald­rig tog någ­ra fång­ar. När Ge­rard Houl­li­er kom till klub­ben gick han runt och ska­ka­de hand med spe­lar­na. När han kom fram till ”Ra­zor” och frå­ga­de ef­ter den­nes namn blev sva­ret: ”Har du le­gat i ko­ma i 15 år?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.