Vla­di­mir SMICER

Lagbibel - - Niva -

Född: 1973-05-24. Land: Tjec­ki­en.

An­tal år i klub­ben: Sex (1999—2005).

De­but­match: 7 au­gusti 1999, Shef­fi­eld Wed­nes­day (b) 2—1.

Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 7.

An­tal mat­cher/mål: 184/19.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Två (CL 2005. UC, 2001).

En av Tjec­ki­ens störs­ta ta­lang­er, men hans tid i Li­ver­pool är egent­li­gen ba­ra ihåg­kom­men för en match, miraklet i Istan­bul 2005. Smicer ha­de va­rit ska­dad fram till feb­ru­a­ri, men fick hop­pa in ef­ter 23 mi­nu­ter då Har­ry Kewell ska­da­de sig. Han sköt in den oer­hört vik­ti­ga 2—3­re­du­ce­ring­en mot Mi­lan, och var sen sten­sä­ker också när han sat­te Li­ver­pools sista straff i av­gö­ran­det. Läm­na­de klub­ben ef­ter fi­nal­se­gern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.