Step­ha­ne HENCHOZ

Lagbibel - - Niva -

Född: 1974-09-07. Land: Schweiz.

An­tal år i klub­ben: Sex (1999—2005).

De­but­match: 21 sep­tem­ber 1999, Hull (h)

(li­gacu­pen), 4—2.

Po­si­tion: Mitt­back. Tröj­num­mer: 2.

An­tal mat­cher/mål: 205/0.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (UC 2001).

Bil­da­de ett av li­gans bäs­ta mitt­backspar un­der någ­ra sä­song­er med Sa­mi Hyypiä. Fin­län­da­ren syn­tes mest och fick högst hyll­ning­ar, men när Henchoz för­svann på grund av si­na många ska­dor syn­tes det tyd­ligt. Var med och vann fy­ra cu­per — Ue­facu­pen, FA-cu­pen och li­gacu­pen (två gång­er) — un­der si­na sä­song­er, men läm­na­de klub­ben för Cel­tic ba­ra någ­ra må­na­der fö­re miraklet i Istan­bul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.