Ste­ve FINNAN

Lagbibel - - Niva -

Född: 1976-04-24. Land: Ir­land.

An­tal år i klub­ben: Fem (2003—2008).

De­but­match: 17 au­gusti 2003, Chel­sea (h),

1—2.

Po­si­tion: Yt­ter­back. Tröj­num­mer: 3.

An­tal mat­cher/mål: 217/1.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (CL 2005).

Val­des till li­gans bäs­te hö­ger­back 2002 vil­ket fick Li­ver­pool att vär­va ho­nom från Ful­ham. Ja­mie Car­rag­her, vars plats nu var ho­tad, sko­ja­de: ”Det finns ing­en an­led­ning att su­ra. Det är ba­ra att trä­na hårt och im­po­ne­ra på managern på trä­ning­ar­na. El­ler le­ta re­da på Fin­nans adress och skic­ka dit grab­bar­na …” Spe­la­de från start i Champions League-fi­na­len i Istan­bul, men byt­tes ut i pa­us in­för Li­ver­pools be­röm­da vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.