Rob JO­NES

Lagbibel - - Niva -

Född: 1971-11-05. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Åt­ta (1991—1999).

De­but­match: 6 ok­to­ber 1991, Man­ches­ter

Uni­ted (b), 0—0.

Po­si­tion: Yt­ter­back. Tröj­num­mer: 2.

An­tal mat­cher/mål: 243/0.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Myc­ket of­fen­siv hö­ger­back som gick från di­vi­sion 4 (Crewe) till det eng­els­ka lands­la­get på fy­ra må­na­der. Mis­sa­de EM 1992 på grund av ska­da, men var en av li­gans bäs­ta yt­ter­bac­kar så länge krop­pen höll. Tving­a­des av­slu­ta kar­riä­ren ba­ra 28 år gam­mal på grund av en knä­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.