LUCAS

Lagbibel - - Niva -

Född: 1987-01-09. Land: Bra­si­li­en.

An­tal år i klub­ben: Tio (2007—).

De­but­match: 28 au­gusti 2007, Tou­louse (h), 4—0.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 21.

An­tal mat­cher/mål: 330/6.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Den spe­la­re i da­gens trupp som har va­rit längst i klub­ben. In­te det mins­ta bra­si­li­ansk i sitt spel­sätt ut­an mer en hård­för och hårt job­ban­de in­ner­mitt­fäl­ta­re som emel­lanåt vi­ka­ri­e­rar som in­ner­back. Har i pe­ri­o­der bu­ats ut av hem­mafan­sen på grund av brist­fäl­lig tek­nik och snabb­het. Var tänkt att er­sät­ta Ja­vi­er Ma­sche­ra­no, som läm­na­de LFC 10/11, men lyc­ka­des ald­rig ce­men­te­ra en plats i star­tel­van och är i dag mest en trupp­spe­la­re som får gö­ra in­hopp i li­gan och spe­la mind­re gla­mo­rö­sa li­gacup­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.