Stan COLLYMORE

Lagbibel - - Niva -

Född: 1971-01-22. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Två (1995—1997).

De­but­match: 19 au­gusti 1995, Shef­fi­eld

Wed­nes­day (h) 1—0.

Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 8.

An­tal mat­cher/mål: 81/35.

Li­ga­tit­lar: Inga. An­tal EC-tit­lar: Inga.

”Stan the Man” blev Stor­bri­tan­ni­ens dy­ras­te spe­la­re när Li­ver­pool pum­pa­de upp 8,5 mil­jo­ner pund för ho­nom till Not­ting­ham. Han sköt in en ka­non i sin de­but, men det var först un­der vå­ren 1996 som han verk­li­gen tog fart. På 24 mat­cher gjor­de han 15 mål och var till­sam­mans med Rob­bie Fow­ler ett av li­gans ab­so­lut hetaste an­falls­par. And­ra året blev säm­re, han skip­pa­de trä­ning­ar och gjor­de få mål. Sål­des till slut till Aston Vil­la för sju mil­jo­ner pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.