Ga­ry ABLETT

Lagbibel - - Niva -

Född: 1965-11-19. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: El­va (1981—1992).

De­but­match: 20 de­cem­ber 1986, Charl­ton (b)

0—0. Po­si­tion: För­sva­ra­re. Tröj­num­mer:

Spe­la­de med de fles­ta num­mer från 2 till 14.

An­tal mat­cher/mål: 147/1.

Li­ga­tit­lar: Två (1988, 1990). EC-tit­lar: Inga.

All­round för­sva­ra­re som of­ta sågs som andraal­ter­na­tiv på en mängd oli­ka po­si­tio­ner. Blev den förs­te i histo­ri­en som vun­nit FA-cu­pen med bå­de Li­ver­pool och Ever­ton. Av­slu­ta­de kar­riä­ren i New York och Long Is­land Rough Ri­ders, in­nan han åter­vän­de till Eng­land och blev eng­elsk mäs­ta­re som manager för Li­ver­pools re­ser­ver. Fick än­då spar­ken när Ra­fael Bení­tez vil­le byg­ga om he­la ung­doms­av­del­ning­en. Av­led i can­cer 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.