Mark WRIGHT

Lagbibel - - Niva -

Född: 1963-08-01. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Åt­ta (1991—1998).

De­but­match: 17 au­gusti 1991, Old­ham (h), 2—1.

Po­si­tion: In­ner­back. Tröj­num­mer: 5.

An­tal mat­cher/mål: 210/9.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Var­ken snabb el­ler sär­skilt tek­nisk men en käm­pe av re­nas­te vat­ten. Dess­utom pla­ce­rings­sä­ker, hyf­sad pass­nings­spe­la­re och duk­tig i hu­vud­spe­let. Vär­va­des från Der­by för mot­sva­ran­de 25 mil­jo­ner kro­nor — brit­tiskt trans­fer­re­kord för för­svars­spe­la­re på den ti­den. Gjor­des till lag­kap­ten un­der Gra­e­me Sou­ness tid som manager i klub­ben. Av­run­da­de kar­riä­ren med att trä­na Flo­ri­a­na, Mal­tas älds­ta fot­bolls­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.