Do­nald MACKINLAY

Lagbibel - - Niva -

Född: 1891-07-25. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: Tjugo (1910-1929).

De­but­match: 20 april 1910, Not­ting­ham Fo­rest

(h) 7—3.

Po­si­tion: För­sva­ra­re/mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer:

An­tal mat­cher/mål: 434/35.

Li­ga­tit­lar: Två (1922, 1923). EC-tit­lar: Inga.

En av de spe­la­re som till­hört klub­ben un­der längst tid. Val­des till lag­kap­ten vid 30 års ål­der, och be­höll sen det arm­ban­det i sju sä­song­er. Väl­digt all­round och spe­la­de på ett an­tal oli­ka po­si­tio­ner. Un­der sä­song­en 1912/13 tes­ta­de han på fem oli­ka. Ha­de ett sten­hårt skott och sköt i en match mot West Ham in bol­len i mål från egen plan­hal­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.