Lu­is GARCÍA

Lagbibel - - Niva -

Född: 1978-06-24 Land: Spa­ni­en.

An­tal år i klub­ben: Fy­ra (2004—2007).

De­but­match: 29 au­gusti 2004, Bol­ton (b), 0—1.

Po­si­tion: Yt­ter. Tröj­num­mer: 10.

An­tal mat­cher/mål: 121/30.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (CL 2005).

Gjor­de ”spök­må­let” mot Chel­sea i CL­se­mi­fi­na­len på An­fi­eld 2005 — ett mål som då­va­ran­de Chel­se­aträ­na­ren José Mou­rin­ho är skep­tisk till än i dag. Mou­rin­ho har vid ett fler­tal till­fäl­len häv­dat att bol­len ald­rig var in­ne och att om det gjorts på Stam­ford Bridge, så ha­de det ald­rig god­känts. Gjor­de yt­ter­li­ga­re fy­ra mål i den upp­la­gan av CL. Spe­la­de så sent som 2016 i au­stra­lis­ka li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.