Dan­ny MURPHY

Lagbibel - - Niva -

Född: 1977-03-18.

Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Åt­ta (1997—2004).

De­but­match: 9 au­gusti 1997, Wim­ble­don (b), 0—0.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 13.

An­tal mat­cher/mål: 249/44. Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En

(UC 2001).

Kal­la­des ”Su­per Dan” i ung­do­men och be­trak­ta­des som en jät­te­ta­lang. Lyc­ka­des in­te helt in­fria al­la högt ställ­da för­vänt­ning­ar men ha­de, som slit­stark mitt­fäl­ta­re med funk­tio­nell tek­nik, en klart an­stän­dig kar­riär. Kom­mer från Ches­ter, pre­cis som Michael Owen. Av­run­da­de kar­riä­ren i Black­burn

2013 och är i dag ex­pert hos BBC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.