Ray HOUGHTON

Lagbibel - - Niva -

Född: 1962-01-09. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: Fem (1987—1992).

De­but­match: 24 ok­to­ber 1987, Lu­ton (b), 1—0.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 9.

An­tal mat­cher/mål: 202/38.

Li­ga­tit­lar: Två (1988, 1990). EC-tit­lar: Inga.

Hår­d­job­ban­de, ett­rig mitt­fäl­ta­re med funk­tio­nell tek­nik. Skot­te men spe­la­de lands­lags­fot­boll för Ir­land ef­tersom pap­pa var ir­län­da­re och ef­tersom Skott­lands för­bunds­kap­ten på den ti­den, An­dy Rox­burgh, in­te tyck­te att han var till­räck­ligt bra. För­svann till Aston Vil­la när Gra­e­me Sou­ness tog över som manager.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.