Pe­ter THOMPSON

Lagbibel - - Niva -

Född: 1942-11-27. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Tolv (1963—1974).

De­but­match: 24 au­gusti 1963, Black­burn (b),

2—1.

Po­si­tion: Yt­ter. Tröj­num­mer: 11.

An­tal mat­cher/mål: 416/54.

Li­ga­tit­lar: Två (1964, 1966). EC-tit­lar: Inga.

Hö­ger­fo­tad väns­te­ryt­ter. Ett fy­siskt praktex­em­plar som kun­de lö­pa hur myc­ket som helst. ”Jag har inga pro­blem med att jäm­fö­ra ho­nom med le­gen­da­rer som Stan­ley Matt­hews och Ge­or­ge Best. Ha­de han gjort fler mål ha­de jag kun­nat jäm­fö­ra ho­nom med Je­sus Kristus”, sa­de Bill Shankly. Ut­ta­gen i eng­els­ka VM-trup­pen 1970 och påstods ha va­rit till­sam­mans med Bob­by Mo­o­re när den­ne be­skyll­des för att ha stu­lit ett arm­band i en guld­smeds­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.