Ste­ve MCMAHON

Lagbibel - - Niva -

Född: 1961-08-20. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Sju (1985—1991).

De­but­match: 14 sep­tem­ber 1985, Ox­ford (b), 2—2.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 11.

An­tal mat­cher/mål: 277/50.

Li­ga­tit­lar: Tre (1986, 1988, 1990). EC-tit­lar: Inga.

Ste­ve McMahon spe­lar bra kom­mer Li­ver­pool all­tid att spe­la bra”. Kom­pli­mang­en kom­mer från ing­en mind­re än Bob Pais­ley. Bör­ja­de som boll­poj­ke på Goodi­son och star­ta­de även kar­riä­ren i ri­va­len Ever­ton. Gick sen till Aston Vil­la in­nan han vå­ga­de tac­ka ja till LFC. Slit­stark och sten­hård mitt­fäl­ta­re med funk­tio­nell tek­nik. Höll i sam­band med en jul­fest på att stry­pa klubb­kom­pi­sen och bäs­ta vän­nen Glenn Hysén med en slips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.