John ALDRIDGE

Lagbibel - - Niva -

Född: 1958-09-18. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Tre (1987—1989).

De­but­match: 21 feb­ru­a­ri 1987, Aston Vil­la (b),

2—2.

Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 8.

An­tal mat­cher/mål: 104/63.

Li­ga­tit­lar: En (1988). EC-tit­lar: Inga.

LFC-sup­por­ter från barns­ben. Ut­se­en­de­mäs­sigt en ko­pia av Ian Rush och skul­le också er­sät­ta den­ne när han kom till klub­ben. Tar­get­ka­non med ett minst sagt vasst hu­vud­spel. In­led­de sä­song­en 87-88 med att gö­ra mål i nio ra­ka li­ga­mat­cher. När Rush ha­de åter­vänt från Ju­ven­tus och var ska­de­fri be­stäm­de sig managern Ken­ny Dal­glish för att spe­la med Rush och Pe­ter Beardsley som an­fal­la­re. Aldridge sål­des för mot­sva­ran­de tio mil­jo­ner kro­nor till Re­al So­ci­e­dad och blev där­med den förs­te som in­te kom från Baski­en att spe­la för klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.