Jerzy DU­DEK

Lagbibel - - Niva -

Född: 1973-03-23. Land: Po­len.

An­tal år i klub­ben: Sex (2001—2007).

De­but­match: 8 sep­tem­ber 2001, Aston Vil­la

(h), 1—3.

Po­si­tion: Mål­vakt. Tröj­num­mer: 1.

An­tal mat­cher/mål: 186/0.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (CL 2005).

Big Po­le in Our Go­al” kom­mer för all­tid att va­ra en hjäl­te i LFC-kret­sar ef­ter straffsparks­av­gö­ran­det mot Mi­lan i Champions League-fi­na­len 2005. Han stud­sa­de som en gut­ta­per­ka­boll längs med mål­lin­jen och nöp den sista straf­fen från Sjevtjen­ko i ett av fot­bolls­hi­sto­ri­ens mest sans­lö­sa dra­mer. An­nars var det ömsom vin, ömsom vat­ten för Du­dek un­der hans tid i klub­ben. I pe­ri­o­der pe­tad av Chris Kirk­land och när Ra­fa Bení­tez köp­te in Pe­pe Re­i­na för­pas­sa­des han till bän­ken för gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.