Chris LAWLER

Lagbibel - - Niva -

Född: 1943-10-20. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Sjut­ton (1959—1975).

De­but­match: 20 mars 1963, West Bromwich

(h) 2—2.

Po­si­tion: För­sva­ra­re. Tröj­num­mer: 2.

An­tal mat­cher/mål: 549/61.

Li­ga­tit­lar: Två (1966, 1973), EC-tit­lar: 1 (UC 1973).

Tyst­lå­ten och smart spe­lan­de för­sva­ra­re som fram­för allt po­si­tio­ne­ra­de sig till hö­ger. Växte upp i klub­bens ju­ni­or­lag och var ba­ra 17 år när han skrev på sitt förs­ta proff­skon­trakt. Yt­terst säl­lan ska­dad, spe­la­de 316 mat­cher i rad från ok­to­ber 1965 till april 1971. Trä­na­re för Li­ver­pools re­serv­lag ef­ter kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.