Ray KENNEDY

Lagbibel - - Niva -

Född: 1951-07-28. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Åt­ta (1974—1981).

De­but­match: 31 au­gusti 1974, Chel­sea (b), 3—0. Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re. Tröj­num­mer: 5.

An­tal mat­cher/mål: 393/72.

Li­ga­tit­lar: Fem (1976, 1977, 1979, 1980, 1982). EC-tit­lar: Fy­ra (EC 1977, 1978, 1981. UC 1976).

Sam­ma dag som Bill Shankly vär­va­de Ray Kennedy från Ar­se­nal, sam­ma dag be­stäm­de sig Shankly för att av­gå. Kennedy ha­de spe­lat som an­fal­la­re i Ar­se­nal men i LFC sko­la­des han suc­ces­sivt om till en spel­skick­lig och hårt ar­be­tan­de mitt­fäl­ta­re. Shankly om Kennedy: ”Jag har sett ho­nom på trä­ning och han på­min­ner mig om Rocky Mar­ci­a­no (tung­vikts­världs­mäs­ta­re i box­ning)”. Läm­na­de 1982 för att åter­före­nas med gam­le klubb­kom­pi- sen John Tos­hack i Swan­sea.

Med Eu­ro­pacup­buck­lan i Rom, 25 maj 1977.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.